Logga in

Vi har 2 besökare online

Arbetsrätt

Skicka sidan Skriv ut PDF

  

Arbetsrätt

 Frågor rörande arbetsrättslagstiftningens tillämpning handlar ofta om en gränsdragning mellan olika intressen och bör därför hanteras med försiktighet och intellligens.

 Internationellt har det ofta varit genom domstolsutslag som hamnarbetare kunnat behålla jobben.

 Hemsidor om de juridiska grunderna i hamnarbetarnas rättigheter kan du hitta länkade här, men tyvärr har de största juridiska hemsidorna börjat ta betalt för sina uppgifter. De uppgifter som är tillgängliga avgiftsfritt finns i huvudsak på respektive myndighets hemsidor.

 

 

 

 

ArbetsDomstolen, AD:

  Arbetsdomstolen, AD, är sammansatt av några av arbetsmarknadens största parter. ADs domar kan inte överklagas och betämmer därför hur de juridiska spelreglerna på hela arbetsmarknadsområdet ska tolkas.
 

 

LO-TCO rättsskydd - http://www.fackjuridik.com

 Kurt Junesjö - http://www.kurt.nu
 En av Sveriges främsta experter på arbetsrätt, KurtJunesjö, lägger varje vecka in nya AD-domar på sin hemsida.

~~~

FN - ILO:

 Hamnarbetarnas rättigheter finns även fastslagna i internationella fördrag som bland annat Sverige ratificierat. FNs arbetsmarknadsorgan, ILO, har i konvention nummer C-137 enats om den internationella minimistandarden för hamnarbetares rättigheter i arbetet.

C-137 C-137 finns i svensk version här.

Och i engelsk version på ILOs hemsida länkad här:


 Det finns även fastslagna arbetsmiljönormer för hamnarbete i ILO:s konvention nummer C-152 som innehåller 51 artiklar:

C-152 Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979

~~~

 Förbundets Policy mot rasism, diskriminering, m.m...
Antagna av kongressen 2004.

 

    
  

Andra lagar och avtal:

 Arbetsmiljölagstiftningen, AML, finns det mer om under fliken arbetsmiljö.
 Många andra lagar och regler som berör hamnarbetet har skrivits utan hänsyn till att hamnarbetet mestadels sker i gränszonen till sjölagstiftningen, som ibland ser helt annorlunda ut. Det är inte sällsynt med lagar som står i motsatsförhållande till varandra när de ska tillämpas på kajen. Här finns inte alla dessa lagrum beskrivna, men mycket av ramlagarna kan man återfinna i länkarna nedan ...

"Lagrummet" Regeringens ingångssida för det offentliga rättsinformationssystemet.

Riksdagen - Rixlex - Register över lagar och förordningar (Svensk författningssamling). Innehåller alla författningar som var gällande budgetåret 1985/86, då registret började föras, och alla författningar som har trätt ikraft sedan dess. Före 1985/86 kan registret vara ofullständigt. Även upphävda författningar förekommer.

Rättsnätet Till stor del avgiftsbelagd, men innehållsrik.

Svea Rikes Lagsamling Sökordsregister

MBL - Medbestämmandelagen Rå lagtext.

AML - Arbetsmiljölagen Rå lagtext.

Tidningen Lag & Avtal - bevakar kontinuerligt utvecklingen inom arbetsrätten via lagar, avtal och rättspraxis. Tidningen är opartisk och innehåller även arbetsmarknadsnyheter.

LO TCO Rättsskydd Handlägger vart 3:e AD-mål.

Domstolsverket.(tekniskt begränsad tillgänglighet)

"Vägledande avgöranden"

EU:s arbetsrätt

Trygghetsrådet

Näringsdepartementet

Juridisk portal

Thomson Fakta Juridisk portal (tekniskt begränsad tillgänglighet)

SverigeDirekt För sökningar på alla webbplatser inom den svenska offentliga sektorn. Även webbadresser och kontaktuppgifter till kommuner, landsting, myndigheter med mera.

Samhällsguiden - Portalliknande söktjänst i rubrikform

 
 

TranslationNyhetsbrev på hamn.nu

Siteinfo
Konfliktinformation
Snabblossat
Var vänlig och registrera dig på hemsidan innan du kan anmäla dig som prenumerant.
Inget konto nnu? Registrera

Inloggade medlemmar

Ingen

Svenska Hamnarbetarförbundet
Sydatlanten 15
418 34 Göteborg